चुनावमा ‘ठगिएका’ देवी ज्ञवाली अब सुकुम्बासीका नेता