सपनाको फेरिएको दैनिकी: बिहान कलेज, दिउँसो श व व्यवस्थापन