शिक्षक र निजामती कर्मचारीबीचको विभेद अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता