साउदीमा खोप नलगाएकाहरु सार्वजनिक स्थलमा जान नपाउने