कतारको हमाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ कलाकृति