यूएईद्वारा आफ्ना नागरिकलाई नेपालसहित १४ देशमा जान रोक !