श्रीमती राष्ट्रपति, उत्तराधिकारी प्रधानमन्त्री : कसले रोक्यो दासढुंगा घटनाको छानविन गर्न ?