नक्कली कार्ड र बहाना गरेर हिँड्ने सर्वसाधारणदेखि प्रहरी वाक्क !