माधव समूहबाट कृष्णभक्त पोखरेलको विद्रोह, भने- गल्ती भए माफ पाउँ