सपनालाई ध म्की दिने विनयजंग बस्नेत ५० हजार ध रौटी तिरेर छुटे !