आ’फ्नो मृ’तक दा’ईको न्या’यकोला’गि ए’क्लै प्र’हरी प्र’साशनसंग ल’ड्ने चे’लीको शा’हस प्र’ति स’लाममो’रङको उ’र्लावारीका ए’क यु’वकको ह’त्या घ’टनामा सं’लग्न अ’भियु’क्तलाई जो’गाउन खो’जेको भन्दै मृ’तकका आ’फन्त र स्था’नीयले इ’लाका प्र’हरी का’र्यालय उ’र्लाबारी घे’राउ ग’रेका छन् ।गत पुस ५ गते मृ’त फे’ला प’रेका उ’र्लाबारी ६ का ३१ व’र्षीय युवा प्र’वीण बा’स्तोलाको ह’त्या भ’एको भ’न्दै मृ’तकका प’रिबार आ’न्दोलित ब’नेका हुन् ।आइतबार प्रहरी का’र्यालय उ’र्लाबारी पु’गेका उ’नीहरूलाई प्र’हरीले ब’ल प्रयोग ग’री ह’टाएपछि आज पुन उ’नीहरू प्रहरी का’र्यालय अ’गाडी प्र’दर्शन र ना’राबा’जी ग’रिरहेका छन्।

Ads by AdMana.net
घ’टनाको मि’सिल ब’नाउँदा प्रहरीले मृ’तकको स’ट्टामा अर्कै व्य’क्तिको त’स्बिर रा’खेको मृ’तककी ब’हिनी स’दिक्षा बा’स्तोलाले ब’ताएकी छन्। यस्तै मृ’तकका ज्वा’इँ दी’पेन्द्र पौ’डेलले यो घ’टनामा प्र’हरीको पनि मि’लेमतोको आ’शङ्का ग’रेका छन् ।उ’नले घ’टनालाई क’मजोर पा’र्न खो’जेर प्रहरीले न्या’य मा’रेको उ’नले ब’ताए। य’सैबीच इ’लाका प्र’हरी का’र्यालय उ’र्लाबारीका प्र’मुख प्रहरी नि’रीक्षक उ’द्धव पो’खरेलले प्र’हरीले घ’टनामा कु’नै क’मी क’मजोरी न’गरेको ब’ताएका छन्। उ’नले प्रहरीले ग’रेको अ’नुसन्धानमाथि श’ङ्का न’गर्न पनि आ’ग्रह ग’रेका छन्।

ह’त्या घ’टनाको छा’नबिनमा इ’लाका प्र’हरी का’र्यालयले ला’परवाही ग’रेको भ’न्दै स्था’नीयले वि’रोध प्र’दर्शन ग’र्न था’लेपछि जि’ल्ला प्र’हरी मो’रङले प्र’हरी ना’यब उ’परीक्षक मा’नबहादुर रा’ईको सं’योजकत्वमा ती’न स’दस्यीय छा’नबिन स’मिति ग’ठन ग’रेको छ ।स’मितिमा प्र’हरी ना’यब उ’परीक्षक रा’ईको ने’तृत्वमा प्र’हरी स’हायक नि’रीक्षक दि’वस कुँ’वर र प्र’हरी ह’वल्दार र’मेश था’पा छन् । ‘आ’इतबार नै प्र’हरी ना’यब उ’परीक्षक रा’ईको ने’तृत्वको छा’नबिन स’मितिले अ’नुसन्धान शु’रु ग’रेको छ,’ जि’ल्ला प्र’हरी का’र्यालयका प्र’हरी ना’यब उ’परीक्षक लो’कदर्शन था’पाले भने ।

मृत’कका प’रिवारले कि’टा’नी जा’हे’री दि’एपछि जो’रहीका आ’धारमा प’क्राउ प’रेका व्य’क्तिहरुलाई स’रकारी व’किलको का’र्यालयसम्म पु’र्‍याएको र ठो’स स’बुत प्र’माणको अ’भावमा उ’नीहरूलाई स’फा’इ दि’एको उ’नको भ’नाइ छ। अ’हिले पनि मृ’तकका आ’फन्त तथा छि’मेकीहरूले इ’लाका प्र’हरी का’र्यालय उ’र्लाबारी अ’गाडी प्र’दर्शन र ना’राबाजी ग’रिरहेका छ’न्। भिड्यो

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन ११ गते मङ्गलवार