नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई कुवेत सरकारले आफ्नै खर्चमा पठाउने !