आज कति छ तरकारी र फलफूलको मूल्य ? सूची हेर्नुहोस्काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा सानो लोकलको अधिकतम थोक मूल्य प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ र गोलभेँडा सानो टनेलको ९० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

यसैगरी आलु रातोको ४८, बन्दा लोकलको २२, मुला रातोको ६०, प्याज हरियोको ५०, तामाको १०० रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै अनारको ३००, मौसमको ५०, जुनारको २८० रुपैयाँ कायम भएको समितिले जनाएको छ ।

वि.सं. चैत १९, २०८० को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य

फलफूल तथा तरकारी ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
आलु रातो के.जी. रू ४५.०० रू ४८.०० रू ४६.८०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ३८.०० रू ४०.०० रू ३९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ६८.०० रू ७२.०० रू ७०.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू ३५.०० रू ४०.०० रू ३८.३३
गाजर(तराई) केजी रू २८.०० रू ३२.०० रू ३०.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू १५.०० रू २२.०० रू १८.४०
बन्दा(नरिवल) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १८.३३
काउली स्थानिय के.जी. रू १५.०० रू २५.०० रू १९.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
मूला रातो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू २५.०० रू ३५.०० रू ३०.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १८.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू २५.०० रू ३०.०० रू २७.५०
बोडी(तने) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.००
मटरकोशा के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू २५.०० रू ३०.०० रू २८.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू २५.०० रू ३५.०० रू ३०.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
टाटे सिमी के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
तितो करेला के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
लौका के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
परवर(तराई) केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
घिरौला के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
सलगम के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
भिण्डी के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
सखरखण्ड के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
बरेला के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
स्कूस के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
रायो साग के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
पालूगो साग के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
चमसूरको साग के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
तोरीको साग के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
मेथीको साग के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
प्याज हरियो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
बकूला के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
तरुल के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू १००.०० रू १३०.०० रू ११५.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू २८०.०० रू ३५०.०० रू ३२२.००
कुरीलो के.जी. रू ४००.०० रू ५००.०० रू ४५०.००
न्यूरो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
चुकुन्दर के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
सजिवन के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
कोइरालो के.जी. रू १००.०० रू १५०.०० रू १२५.००
रातो बन्दा के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
जिरीको साग के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
ग्याठ कोबी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
सेलरी के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
पार्सले के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
सौफको साग के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
पुदीना के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
गान्टे मूला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
तामा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
तोफु के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १६०.००
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
केरा दर्जन रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३६.६७
कागती के.जी. रू २४०.०० रू २८०.०० रू २६०.००
अनार के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
अंगुर(कालो) केजी रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
मौसम के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
जुनार के.जी. रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
रुख कटहर के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
अम्बा के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
किनु के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू ३००.०० रू ४००.०० रू ३५०.००
किवि केजी रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
आभोकाडो के.जी रू ६००.०० रू ६५०.०० रू ६२५.००
अमला के.जी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
अदुवा के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४३०.०० रू ४८०.०० रू ४५५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
लसुन हरियो के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
हरियो धनिया के.जी. रू ४०.०० रू ६०.०० रू ५२.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २६०.०० रू २७०.०० रू २६५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू १९०.०० रू २००.०० रू १९५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३४०.०० रू ३६०.०० रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २६०.०० रू २७०.०० रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू ३५०.०० रू ३६०.०० रू ३५५.००

प्रकाशित मिति : २०८० चैत्र १९ गते सोमवार