यी हुन् नेपाल टेलिकमको नम्बरमा फोन गर्दा कोरोना सम्बन्धि सूचना दिने महिला, हेर्नुहोस्।