स्वास्थ्य मन्त्रीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप