आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा नयाँ अभ्यासआइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा नयाँ अभ्यास । तस्वीर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा नयाँ अभ्यास । तस्वीर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा नयाँ अभ्यास । तस्वीर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ।

प्रकाशित मिति : २०७६ चैत्र १६ गते आइतवार