कोरोना भाइरसको आशंकामा ६ जना आइसोलेनमा, चार जना टेकु र दुई जना पाटन अस्पतालमा