साउदीमा कम्पनीले निकालेपछि २४ जना नेपाली कामदार अलपत्र