स्थायी शिक्षकको बिज्ञापन,लाइसेन्स खुलाउने र शिक्षकको बढुवा बिषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले देखाए चासो