इजरायल पठाउन साउनको पहिलो सातादेखि फारम खुलाउने विभागको तयारी