शिक्षकको अपुग तलव भत्ता केन्द्रले पठायो स्थानीय तहमा ( विवरणसहित)काठमाडाै | शिक्षकहरूको अपुग तलव भत्ता शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ केन्द्रले चालू आर्थिक वर्ष २०७७७८ को आधारभूत तथा माध्यमिक तहका शिक्षकहरूका लागि तलव भत्ता शीर्षकमा बजेट कम भइ अपुग बजेट व्यवस्थाका लागि माग गरिएको स्थानीय तहहरूका लागि आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा स्वीकृत दरवन्दी तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको थप तलब भत्ता शीर्षकमा बजेट स्वीकृत भइ सम्वन्धित स्थानीय तहलाई पठाइसकेको जनाएको हो ।

मानव स्रोत विकास केन्द्रले बजेट अपुग भएका १६३ स्थानीय तहलाई बजेट पठाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७८ असार २४ गते बिहिवार