मानव तस्करी रोक्न कतारले गरेको प्रयासको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रशंसा