कोरियाले पासपोर्टको म्याद सकिएका बिदेशीलाइ अझै थप १ बर्ष बसाइ अनुमति दिने !