यिनै हुन जसले पढाइ खर्च जुटाउन आँप बेचिरहेकी बालिकाको १२ वटा आँप २ लाख रुपैयाँमा किनिदिए