भौतिक मन्त्री नबनाउने हो भने मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्छ : दीपक मनाङे