कोरिया जान भाषा परिक्षा उतिर्ण गरेकाहरुले पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने