ज्ञानेन्द्र शाहीको समूहमाथि आ क्रमण, भन्छन्- ‘सरकार पक्षले योजनाबद्ध रूपमा गरेको हो’