प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गर्न कानुन व्यवसायीले नमानेपछि…