देशलाई दुर्घटना तर्फ धकेल्ने शासक र मतियारको अपराधलाई जनताले कहिले क्षमा गर्नेछैनन्ः ज्ञानेन्द्र शाह